Du och din hörsel

1 av 6 personer1
i Europa lider av
hörselnedsättning
15 minuter
om dagen på en
bullrig tågstation
kan med tiden orsaka
en permanent
hörselnedsättning
Hundratals miljoner människor runt hela världen är drabbade av hörselnedsättning, men med modern hörselteknik kan de återfå sin förmåga att lyssna, kommunicera och få ett rikt vardagsliv.Ta reda på mer om din hörsel

Lösningar för hörselnedsättning

Ta reda på mer om de olika behandlingsalternativen vid hörselnedsättning – från hörapparater till cochleaimplantat till benförankrade hörselimplantat – och upptäck hur du kan revolutionera din tillvaro genom att agera i tid.Hitta rätt lösning

Så får du hjälp

Vill du söka hjälp för din hörselnedsättning?
Följ vår stegvisa guide.Mer information

Att hjälpa en närstående

Läs om hur du stöttar en närstående som har en hörselnedsättning.Läs om hur du stöttar en närstående

1. Evaluation of the Social och Economic Costs of Hearing Impairment, oktober 2006, av Bridget Shield för Hear-it AISBL

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.