Hörselprodukter

Läs om olika hörselprodukter och hur de skulle kunna förbättra ditt hörande när du talar i telefon, ser på TV, lyssnar på musik eller sitter i möte, i skolan eller på föreläsning.

Hörselprodukter (på engelska förkortat ALDS – assistive listening devices) är utformade för att förbättra ditt hörande i specifika situationer som i telefonen, när du lyssnar på TV eller radio eller är på ett föredrag eller i en klassrumsliknande miljö. De kan användas för sig eller som komplement till den hörselteknologi du vanligtvis använder. Hörselprodukter kan hjälpa till att förbättra din förmåga att uppfatta tal och göra att du känner dig säkrare och får mer glädje av följande situationer:

Se på tv.

IR-system använder infrarött ljus för överföring mellan till exempel tv: n och en personliga mottagare. Mottagaren är kopplad till en halsslinga och du använder din hörapparat eller ljudprocessor i T-läget. Flera mottagare kan kopplas till samma sändare. Det finns även mottagare som kan användas av personer utan hörapparat eller ljudprocessor men som behöver få ljudet mer förstärkt. Det betyder att tv-apparaten kan sättas på en lagom ljudvolym för dina närstående medan du kan justera ljudvolymen på din mottagare så att den är lagom för dig. IR-system kan också användas i större lokaler som t.ex. i en biograf.

Föreläsningar i klassrumsmiljö

Personliga FM-system skickar ljudet direkt till din mottagare utan att påverkas av problem som bakgrundsljud, avstånd och dålig akustik. Det finns många olika system på marknaden. En del använder en mikrofon medans andra har möjlighet att använda flera mikrofoner samtidigt för att underlätta att kunna höra inte bara talaren utan även frågor från andra deltagare. Vissa sändarmikrofoner använder sig av riktmikrofonteknologi för att kunna dämpa bakgrundsbuller i mycket svåra lyssningssituationer. Andra sändarmikrofoner har inbyggd Blåtand och kan därför anslutas som headset till t ex mobiltelefoner. Det finns även möjlighet att koppla sändarmikrofonen till en fast ljudkälla t ex TV:n. Mikrofonerna skickar ljudet till en mottagare över en särskild FM-frekvens. Mottagaren kan var en minimottagare som ansluts till din dina hörapparater eller ljudprocessor eller en mottagare kopplad till en teleslinga som bärs runt halsen. Vid det senare alternativet används hörapparat/ljudprocessor i T-läget. Du kan ibland ställa in ljudvolymen på ditt personliga FM-system så att det passar dina behov. Räckvidden på ett FM-system är ca 15-20 meter.

FM-system kan också användas på alla ställen där man har svårighet att höra med endast sin hörapparat/ljudprocessor på grund av avstånd eller bakgrundsbuller. Det kan vara i bilen, på möten eller på restaurang.

Lyssna i offentliga lokaler

System med teleslinga skapar ett elektromagnetiskt fält runt rummets omkrets så att det ljud som sänds ut via högtalarna också blir tillgängligt trådlöst. Du kan enkelt få in ljudsignalen genom att aktivera telespolefunktionen (T-läget) på din hörapparat. Därefter kan du ställa in styrkan på ljudet. Ofta finns på hörapparater/ljudprocessor även ett mixat läge där du kan höra både via teleslinga och den inbyggda mikrofonen i din hörapparat/ljudprocessor.

System med teleslinga förekommer i offentliga lokaler som på teatrar, biografer, museer, bibliotek och religiösa samlingsställen men förskrivs även för privat bruk.

Kommunikation mellan två personer

Samtalsförstärkare är ett användarvänligt hjälpmedel som kan underlätta i många lyssningssituationer och används vanligen av personer som inte har hörapparat. Samtalsförstärkarens inbyggda mikrofon fångar upp ljudet, förstärker det och skickar ut det till ett par hörlurar.

Telefonsamtal

Det finns olika hörselprodukter som kan hjälpa dig höra bättre både i fast telefon och mobiltelefon. En del använder trådlös överföring via Blåtand, en del ansluts med kabel och andra använder sig av teleslinga. Det finns även telefoner med olika grad av förstärkning, en del har även inbyggd teleslinga.

Lyssna på musik

Hörselprodukter som har en sändare kan ofta anslutas till musikanläggningar via en kabel och skicka ljudet via en mottagare till din hörapparat/ljudprocessor.

Andra produkter

Det finns många andra hörselprodukter på marknaden, inklusive brandvarnare, , vibrerande larm och starka dörrsignaler.


Hitta en hörselspecialist i din närhet för mer information om olika hörselprodukter och hur de skulle kunna hjälpa dig.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist