Fakta och myt

När du tittar på olika behandlingar av hörselnedsättning är det viktigt att kunna skilja på vad som är fakta och vad som är myter om hörselnedsättningar och hörhjälpmedel. Myter om hörselnedsättning florerar och de kan hindra dig från att välja en behandling som egentligen är bättre för dig. Här har vi ställt några av de vanligaste myterna om hörselnedsättning och behandling av hörselnedsättning mot fakta, så att du kan göra ett övervägt och informerat val av behandling.

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist