Hörapparattyper

Läs om olika typer och modeller av hörapparater.

Hörapparater är indelade i ett antal huvudgrupper. (Inom parentes de vanligast förekommande engelska/svenska förkortningarna.): "bakom örat" (BTE/BÖ), "i örat" (ITE/IÖ), "hörtelefon (högtalaren) i örat" (RITE), "i hörselgången" (ITC/IC), "helt inne i hörselgången" (CITC/CIC). Det finns också CROS (kontralateral ljudöverföring) och BiCROS för personer med olika grad av hörselnedsättning på öronen och där man har ett öra som är för dåligt att kunna använda hörapparat på. Med ett CROS-system leder man ljudet, via kabel eller trådlöst, från örat med stor hörselnedsättning till det öra som hör bättre. På det sättet får man möjlighet att höra från den sida man tidigare hade svårt att höra ifrån. Det kan vara till stor hjälp i t ex i mötessituationer eller i bilen.

Bakom örat (BTE/BÖ)

Kontralateral ljudöverföring (CROS)

Individuellt gjuten, i hörselgången (ITC)

 

Bakom örat-apparater är konstruerade för personer i alla åldrar med lätt till grav hörselnedsättning1 Hörapparaten, med all elektronik och batteri, placeras bakom örat. En tunn slang ansluter hörapparaten med en formgjuten öroninsats ("propp"), eller en dome som leder ljudet in i hörselgången. De kan anpassas på två olika sätt:

Bakom örat-apparater kan ha en formgjuten öroninsats som sluter olika mycket tätt i örat beroende på hur grav hörselnedsättningen är. Ju större hörselnedsättning desto tätare måste öroninsatsen sitta i örat för att förhindra återkoppling (pip). Bakom örat-apparater finns i olika storlekar , från mycket små till lite större. Storleken styrs av hur stort batteriet i hörapparaten är. Ju mer förstärkning hörapparaten kan ge desto större batteri krävs och desto större blir hörapparaten bakom örat. Ibland kan även en något större hörapparat underlätta för personer med reducerad finmotorik. Många av dagens hörapparater anpassar sig automatiskt beroende på ljudmiljö och kan även styras via en fjärrkontroll. De kan hjälpa det största intervallet av hörselnedsättning, från lätt till grav.

Bakom örat-apparater med dome har en tunnare ljudslang och syns därmed mindre. Till skillnad från modellen med gjuten öroninsats har den här en dome i örat som inte täpper till hörselgången. Domer finns i olika storlekar och modeller beroende på örats storlek och hörselnedsättningens grad. De passar bäst för personer med lätt till måttlig hörselnedsättning i högfrekvensområdet och normal eller nästan normal hörsel i basområdet.

Hörapparater helt inne i hörselgången (CIC) har mycket små, nästan osynliga gjutna öroninsatser av plast som sitter helt inne i hörselgången och därför är de i praktiken osynliga. De kan hjälpa vuxna med lätt till måttlig hörselnedsättning, men passar inte för personer med smala hörselgångar. Den diskreta placeringen gör dem bättre skyddade mot vindbrus och mestadels lätta att använda tillsammans med telefon. Storleken gör däremot att batteriet tar slut snabbare och att apparaten har färre funktioner än andra modeller.

Hörapparater i hörselgången (ITC)-hörsystem har individuellt gjutna öroninsatser som delvis sitter inne i hörselgången. De är konstruerade för vuxna med lätt till måttlig hörselnedsättning men kan vara svåra att få att passa i mindre öron. De här apparaterna är större än de som sitter helt inne i hörselgången och kan utrustas med fler funktioner.

I örat (ITE/IÖ)-apparater tillverkas i individuellt formgjutna hel- och halvskal. Modellen med helskal fyller ut delar av ytterörat. Den syns därför mer och är mer benägen att fånga upp vindbrus. Den här modellen kan hjälpa personer med lätt till grav hörselnedsättning. Den är vanligtvis lättare att sätta in i örat, har fler funktioner och längre livslängd på batteriet.

Modellen med halvskal fyller den nedre delen av ytterörat och är konstruerad för personer med lätt till måttlig/grav hörselnedsättning. I örat-apparaterna passar de flesta öron och är tillräckligt stora för att rymma riktmikrofon och lättanvända funktioner som ljudvolym.

Hörtelefon i örat (RITE)-apparater är en kategori där hörtelefonen/högtalaren placeras i hörselgången. På så sätt kan man ha en mindre del bakom örat men samtidigt ge en relativt hög förstärkning. En tunn kabel ansluter en liten bakom örat-apparat till en hörtelefon/högtalare som sitter inne i hörselgången. Hörtelefon/högtalare kan antingen vara ansluten till en dome eller anpassad i en individuellt formgjuten insats. RITE-apparaten är konstruerade för vuxna med lätt till måttlig/grav hörselnedsättning, men kan vara svåra att använda i mindre öron på grund av att högtalaren/hörtelefonen kräver lite plats. De är vanligtvis lätta att använda och kan erbjuda fler möjligheter att ansluta hörselprodukter än i örat-apparater.

CROS (kontralateral ljudöverföring) – hörapparatteknik för personer med hörselnedsättning i bara ett öra. BiCROS är på samma sätt avsett för personer med nästan ingen hörsel på ett öra och med en viss hörselnedsättning på det andra örat. En mikrofon, ofta inbyggd i en bakom-örat eller i örat- apparat, placeras i eller bakom det döva örat. Ljudet överförs därefter via sladd eller trådlöst till en hörapparat i det friska örat. Det ger möjlighet att uppfatta ljud från den döva sidan.

1. AARP (American Association for Retired People). Consumer Guide to Hearing Aids (Amerikansk konsumentguide om hörhjälpmedel på engelska). Hämtas på http://assets.aarp.org/www.aarp.org_/articles/health/docs/hearing_guide.pdf

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist