Behandling av hörselnedsättningar

Det finns behandlingsalternativ för varje typ och grad av hörselnedsättning. Oavsett om du nyligen har diagnostiserats med en hörselnedsättning eller vill byta hörselteknologi, kan tidiga insatser revolutionera din tillvaro.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.