Implanterbara lösningar

Läs om implanterbara lösningar för hörselnedsättningar inklusive cochleaimplantat och benförankrade hörselimplantat, mellanöreimplantat och hjärnstamsimplantat.

Cochleaimplantat

Läs om cochleaimplantat och skillnaderna mellan hörapparater och cochleaimplantat.

Läs mer om cochleaimplantat

Benförankrade hörselimplantat

Läs om hur ett benförankrat hörselimplantat fungerar och vem de kan hjälpa.

Läs mer om benförankrade hörselimplantat

Mellanöreimplantat

Läs mer om mellanöreimplantat, vem de hjälper och hur de fungerar.

Läs mer om mellanöreimplantat

Hjärnstamsimplantat

Läs om hjärnstamsimplantat, hur de fungerar och vem de kan hjälpa.

Läs mer om hjärnstamsimplantat

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Kandidatguider

Ladda ned kandidatguider för cochleaimplantat och benförankrat hörselsystem för vuxna.

Ladda ned kandidatguider