Hjärnstamsimplantat

Läs om hjärnstamsimplantat, hur de fungerar och vem de kan hjälpa.

Vad är hjärnstamsimplantat?

Hjärnstamsimplantat (ABI) är implantat med elektroder som opereras in och placeras direkt på hjärnstammen för att hjälp de personer där hörselnerven är skadad, inte fungerar eller saknas att uppfatta ljud.

Vem kan bli hjälpt?

ABI är konstruerade för personer med total dövhet som beror på att hörselnerven är skadad eller saknas. Det kan vara personer med sjukdomen neurofibromatos typ 2 (NF 2) som förlorat hörseln efter att en tumör på hörselnerven blivit avlägsnad. ABI kan också hjälpa personer som är födda utan fungerande hörselnerv och personer som är döva på grund av storleken eller formen på cochlean.

Dessa personer kan inte bli hjälpta av hörapparater eller cochleaimplantat eftersom det inte finns någon fungerande hörselnerv som överför ljudförnimmelser till hjärnstammen och övriga hjärnan. Med ett ABI får man möjlighet att uppfatta omgivningsljud och att skilja mellan olika ljud. Resultaten varierar mycket mer än med cochleaimplantat. Ibland ger det ljudmedvetenhet så att det går att avgöra om det finns ett ljud eller ej. Ibland ger det stöd för läppavläsning och ett fåtal användare kan uppfatta vissa ord per telefon

Hur ser de ut?

Hjärnstamsimplantat och cochleaimplantat påminner om varandra avseende konstruktion och användning. En extern processor och magnetspole, som bärs bakom örat, överför ljudet till mottagaren och elektroden i det inopererade implantatet. Mottagaren placeras precis under huden. Till skillnad från cochleaimplantat placeras elektroden på hjärnstammens yta istället för att föras in i cochlean. Det betyder att implantatet passerar förbi cochlean och hörselnerven och går direkt till hjärnstammen för att simulera en ljudförnimmelse.

Vad är det mer jag behöver veta?

Eftersom skada på hörselnerven är mycket sällsynt och den kirurgi som krävs är mycket specialiserad har hjärnstamsimplantat hittills utförts i relativt begränsad omfattning.

Läs om andra behandlingar för hörselnedsättning

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.