Benförankrade hörselimplantat

Läs om hur ett benförankrat hörselimplantat fungerar och vem de kan hjälpa.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Kandidatguider

Ladda ned kandidatguider för cochleaimplantat och benförankrat hörselsystem för vuxna.

Ladda ned kandidatguider