Mellanöreimplantat

Läs mer om mellanöreimplantat, vem de hjälper och hur de fungerar.

Vad är ett mellanöreimplantat?

Mellanöreimplantat avser implantat som fångar upp och förstärker ljud för att sedan överföra ljudet som en elektronisk signal till en inopererad enhet i mellanörat. Signalen får enheten, som sitter fäst på ett av de små hörselbenen i närheten av cochlean, att vibrera i takt med ljudet och simulerar på så sätt mellanörats naturliga funktion.

Vem kan bli hjälpt?

Mellanöreimplantat kan rehabilitera personer med sensorineural, konduktiv och kombinerade hörselnedsättningar som inte blir hjälpta av konventionella hörapparater.

Hur ser de ut?

How it works

Implantatsystemet består av två delar: ett inre implantat som opereras in och en extern ljudprocessor. Implantatet placeras under huden och har en magnet. Den externa ljudprocessorn sitter bakom örat och har en antennspole som fästs med magnet ovanpå den interna delen.

Läs om andra behandlingar för hörselnedsättning

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist