Användarberättelser

De många fördelarna med att behandla hörselnedsättningar är väldokumenterade. Men ofta krävs det personliga berättelser från personer som faktiskt har fått en behandling för att verkligen åskådliggöra fördelarna. Hör personer med hörselnedsättning berätta om hur cochleaimplantat eller benförankrat hörselimplantat har förändrat deras liv till det bättre.

Jacob Johanen

När jag var 19 år drabbades jag av ett plötsligt hörselbortfall. En yrselattack ledde till att jag på två veckor blev nästintill döv.

Läs Jacobs berättelse

Julia Weideborn

Julia var bara månader gammal när hennes föräldrar märkte att hon och hennes tvillingbror Simon inte reagerade lika på ljud. Vid ett halvårs ålder konstaterades det att hon var döv.

Läs Julias berättelse

Ellef Bender

Jag älskade mitt jobb som polis vid Glostrup Politi i Köpenhamn men hängde plötsligt inte med i det som sades. Missuppfattningar inträffade dagligen.

Läs Ellefs berättelse

Tina Tjäder

Jag hade de starkaste hörapparaterna men kunde till sist inte prata med mina barn och min sambo längre.

Läs Tinas berättelse

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist