Carina Säfström

Administratör som varken räds främmande resmål eller motorcykelträffar. CI på ena sidan.

Jag fick allt svårare att tolka ord och förstå sammanhang. Bakgrundsljuden störde. Ansvaret på intensiven pressade mig. Jag satt på helspänn för att inte missa sekundsnabba larm. Så jag blev den femte i släkten som fick cochleaimplantat (CI). Det tog tid och kraft att ta till sig ord och ljud på nytt. Förståelsen av enstaviga ord var 12 % före CI och 80 % efter. Idag är den 100 %. Jag gjorde ett vägval och jobbar nu halvtid som administratör. Jag räds varken främmande resmål eller motorcykelträffar. Det är mitt liv och mina förutsättningar som gäller.

Min familj

Jag tillhör en världsunik svensk-finsk familj, där många är gravt hörselskadade eller döva. Fyra i min mors syskonskara på sju barn fick CI och ett kvalitativt förändrat liv i pensionsåldern. Alla har ett idogt arbetsliv bakom sig – en administratör, en kemist, en inom barn- och äldreomsorgen samt en innovatör i byggbranschen. Nu njuter de av livet. De gör det med råge. Dagens aktiviteter är en mix av skidåkning, fjällvandring, vinterbad, brödbak, porslinsmålning, och husbilsfärder ända till Marocko. Min familj har aldrig tänkt: Det kan vi inte göra, eftersom vi inte hör. Vardagen har fått fungera ändå. Nu har CI har öppnat upp våra liv. Vi kan bara skatta oss lyckliga.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist