Ellef Bender


Pensionerad polis och aktiv golfspelare. CI på båda sidorna.

Jag älskade mitt jobb som polis vid Glostrup Politi i Köpenhamn men hängde plötsligt inte med i det som sades. Missuppfattningar inträffade dagligen. Arbetslivet tog slut. Läkaren gav besked: Det var som att se ner över Hamburg efter andra världskriget – bara ruiner och förstörelse! Det var mina öron det gällde.

År 2012 opererades jag på båda sidor samtidigt för att få cochleaimplantat (CI). Enligt hörselteknikerna hade ingen före mig hört så snabbt och korrekt efteråt. Ljuduppfattning och hörförståelse tränades upp. Snart låg jag över medel per ord/minut med och utan läppläsning.

Livet med CI

Det tog tid för mig att förstå vilket mirakel som hade skett. Nu sitter jag i trädgården, lyssnar till naturen och kan uppfatta vilken riktning de olika ljuden kommer ifrån. Jag njuter av musik, känner igen melodier, röster och går på konserter. Idag välkomnar jag livet, samtal och skratt. Jag sköter hus, hem och hund, spelar golf och är aktiv konstant. Jag fick en ny chans. Jag tvekade inte utan tog den. När jag nu ser tillbaka är CI det bästa som har hänt mig i livet.


Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist