Jacob Johanen

Socialsekreterare med stort biljard och träningsintresse. CI på ena sidan.

När Jacob föddes var han normalhörande. Det var först vid 19 års ålder som han drabbades av ett plötsligt hörselbortfall. Det som började med en yrselattack ledde till att han på två veckor blev nästintill döv. Efter att ha fått hjälp av sjukvården kom lite av hörseln tillbaka på det högra örat och Jacob fick hjälp att förstärka dessa ljud med en hörapparat som gjorde det möjligt att höra till viss del. Dock inte alls på samma sätt som han hade hört innan och det ledde till att han under åtta års tid fick anpassa sig och lära sig olika strategier för att klara sig i vardagen.

Att gå från att vara hörande till gravt hörselskadad på två veckor var en stor omställning. Plötsligt behövde jag lära mig att läsa på läppar, alltid gå på vänster sida om den jag pratade med och andra så kallade copingstrategier. Jag upplevde det som att jag hela tiden var tvungen att jaga ljuden.

Livet med CI

Den största skillnaden förutom att de ljud som jag hört med hörapparaten blivit mycket fylligare, var möjligheten att plötsligt kunna höra så många ljud som man inte hört på åtta år. Att kunna höra fåglar, kläder som skrapar eller rösten på någon närstående betyder enormt mycket. Jag kände inte min fästmö när jag var normalhörande, så när jag fick mitt CI så kunde jag höra hennes riktiga röst för första gången – det var helt fantastiskt!


Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist