Jakob Mattsson


Civilingenjör med stort fotbollsintresse. CI på ena sidan.

Fotboll har alltid varit en viktig del av Jacobs liv. Intresset tog fart redan vid tre års ålder under hans uppväxt i staden Borlänge i Dalarna.

När Jacob var elva år hände något som ingen hittills har kunnat förklara. En helt vanlig morgon vaknade han upp med ett hörselbortfall på cirka 70 procent på sitt ena öra. Efter åtskilliga tester var läkarna fortfarande lika frågande. Ett år senare hände samma sak igen, men då blev Jacob helt döv på samma öra och fick en kraftig hörselnedsättning på sitt friska öra.

Livet med CI

Jacob fick testa hörapparat, men den önskvärda effekten uteblev. År 1998 opererades ett cochleaimplantat in på ett av Jacobs öron – med lyckat resultat. Till en början upplevde han ljuden som robotaktiga, något som har gett med sig med tiden och idag hör Jacob i stort sett som före hörselbortfallet. Idag är Jacob mycket nöjd med valet att använda cochleaimplantat och ångrar inte beslutet.

När valet om att börja studera på högskolenivå funderade han länge på att gå i hörselklass, men kom slutligen fram till att han hör tillräckligt bra för att hänga med i den ordinarie undervisningen. Att studera och vara användare av cochleaimplantat är inget problem. Och fotbollen? Även om den inte utövas lika seriöst som tidigare när han, utan cochleaimplantat, spelade i dövlandslaget finns passionen fortfarande kvar.


Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist