Vanliga hanteringsstrategier vid hörselnedsättning

Svarar din närstående felaktigt vid samtal, avbryter folk eller vill ha ljudet på tv:n högre än ni andra? Det är mycket vanligt att personer med obehandlad hörselnedsättning tillämpar dessa hanteringsstrategier. Eftersom hörseln ofta försämras långsamt kan det hända att din närstående inte märker hur mycket han/hon kompenserar för hörselnedsättningen. Han/hon kan också befinna sig i förnekelsefasen och vill inte acceptera att hörseln är så dålig att den kanske behöver behandlas.

Tyvärr gör hanteringsstrategier bara hörselnedsättningsproblem ännu värre. Att försöka dölja problemet kan vara både tröttsamt och stressande för din närstående och skapa ännu mer kommunikationsproblem med omgivningen.

Du kan hjälpa din närstående genom att vara uppmärksam på tecken på kompensation för en hörselnedsättning. Om din närstående har hörselproblem kan du hjälpa honom/henne att gå från förnekelsefas till acceptansfas genom att föreslå en hörseltest. Först när din närstående accepterar att det finns en hörselnedsättning kan vägen till möjlig behandling och ett rikare liv starta. Här är några av de vanligaste hanteringsstrategierna vid hörselnedsättning att hålla utkik efter.

Överlåter problemet åt andra

Att överlåta åt andra att upprepa och tolka samtal är en vanlig strategi för att hantera hörselnedsättning. Även om det kan vara frestande att agera "öron" åt din närstående håller du bara kvar henne/honom i stadiet av förnekelse. Det kan också skapa spänningar i relationer med andra och öka din närståendes känsla av utanförskap.

Missar samtalsämnet

Svarar din närstående ibland fel på frågor, pratar i munnen på folk eller verkar ignorera personer som talar till honom/henne? Det är vanligt att personer med hörselnedsättning missförstår samtalsämnen och säger fel saker, vilket i sin tur kan skapa spänningar i relationen till arbetskamrater, vänner och familjen. Det här kan göra att din närstående känner sig ängslig, generad eller ledsen och göra att han/hon drar sig tillbaka från sällskapslivet. Att inte vara med i sociala sammanhang kan också misstolkas som okänslighet eller tecken på demens och förvärra din närståendes känsla av att inte duga.

Låtsas höra

För att undvika att fråga om eller säga fel sak kan personer med hörselnedsättning låtsas höra i samtal och konversationer. Din närstående kan le, nicka och låtsas förstå för att slippa känna sig pinsam eller vara med i samtalet. Men det här låtsasspelet skapar bara mer missförstånd. Din närstående kan upplevas som likgiltig eller att ha "selektivt hörsel" eller dåligt minne. Att låtsas är ofta en enorm stress för en person med hörselnedsättning. Det underminerar också den ärliga och öppna kommunikation som är så viktig för personliga relationer.

Dominerar konversationen

Eftersom personer med hörselnedsättning har svårt att höra kan de ta kontroll över konversationen genom att prata hela tiden. Din närstående kan hoppa in för att fylla i all tystnad och ofta avbryta människor istället för att avvakta naturliga pauser och följa hur samtalet går fram och tillbaka. Tendensen att dominera en konversation kan göra att din närstående uppfattas som respektlös, aggressiv, kontrollerande, självcentrerad eller som en "besserwisser". Det betyder också att de missar glädjen i en sann tvåvägskommunikation där man lär känna en annan person.

Drar sig undan

En annan skadlig hanteringsstrategi som används av personer med hörselnedsättning är att dra sig undan. Din närstående kanske sysselsätter sig med småsaker för att ge sken av att vara upptagen och slippa delta i högljudda familjesammankomster, hittar på ursäkter för att slippa svara i telefon eller tackar nej till inbjudningar. Tillbakadragande gör din närstående mer och mer isolerad från människor och aktiviteter de egentligen tycker om. De missar oräkneliga värdefulla ögonblick, från att skämta med vännerna till att berätta sagor för barnbarnen.

Ökar ljudvolymen

Skyller din närstående på rummets akustik, bakgrundsljud eller dålig teknik för att skruva upp volymen på tv:n eller radion? Att öka ljudvolymen är ett vanligt sätt anpassa sig till sin hörselnedsättning. Även om det kan verka harmlöst förhindrar det din närstående att medge sin hörselnedsättning och att få adekvat behandling. Att höja ljudvolymen kan också fresta på i relationer, eftersom det gör det svårt för din närstående att titta på TV eller lyssna på radio i samma rum som andra.

Söka hjälp

Att besöka en hörselspecialist är första steget till att minska den stress, utmattning, ångest, sorgsenhet och social isolering som följer av att försöka dölja en hörselnedsättning. En hörseltest hos en specialist kan ge en diagnos på din närståendes hörselproblem och hjälpa till att hitta den bästa behandlingen för att återställa kommunikationsförmågan, självkänslan och livsglädjen.

Hitta en hörselspecialist

Läs om olika hörselspecialister

Läs om vad som händer vid ett besök

Läs om vad du kan göra för att hjälpa en närstående

Stadier vid hanterandet av en hörselnedsättning

De känslomässiga faserna vid hanterandet av en hörselnedsättning kan motsvara de som sker vid andra personliga kriser: - förnekelse, ilska, förhandling, depression och acceptans.

Förnekelse av att de har en hörselnedsättning. Din närstående kan säga att det är teknikens eller andra personers fel att de inte hör. ”Min mobil har jättedålig mottagning” eller ”Alla bara mumlar”.

Ilska mot audionomen eller någon annan som associeras med hörselnedsättningen. ”De har ingen aning” eller ”Hur ska en hörapparat kunna hjälpa?”

Förhandling ”Jag behöver egentligen inte en hörapparat. Jag ska bli mycket tålmodigare.”

Depression ”Varför ska jag gå med dit när jag ändå inte hör vad de säger.”

Acceptans att det finns en hörselnedsättning som behöver behandlas. ”Jag är beredd att få hjälp med hörselnedsättningen och jag tror att ett cochleaimplantat skulle kunna hjälpa mig.”

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist