Vad du kan göra för att hjälpa en närstående

Kommunikation är nyckeln till bra relationer, men också det första som påverkas när någon har en hörselnedsättning. Även om en person med hörselnedsättning använder ett hörhjälpmedel blir hörseln inte perfekt och många lyssningsmiljöer kan fortfarande upplevas som jobbiga.

Om din partner har en hörselnedsättning kan du ha dessa enkla strategier för att förbättra er kommunikation. Genom att vara lyhörd för vad din närstående behöver för att kunna höra, blir det lättare för denne att delta och känna sig säkrare i samtalssituationer. Det hjälper din närstående att snabbare vänja sig vid att lyssna med hörapparaten. Kom ihåg att kommunikation är en tvåvägsprocess. Precis som din närstående kan optimera sitt sätt att lyssna, kan du använda de nedanstående tipsen för att bättre få fram ditt meddelande.

Få uppmärksamhet

Se till att du fångar din närståendes uppmärksamhet genom att säga dennes namn eller lätt röra vid hans/hennes axel, arm eller hand. Det här förbereder din närstående på att lyssna så att det är mindre risk att han/hon missar de avgörande orden i början av konversationen.

Placera dig i så bra läge som möjligt

Titta rakt på personen, på samma höjd och inom 1 till 1,5 meters avstånd för att maximera hörbarheten. Se till att ditt ansikte har god belysning och undvik att stå så att starkt ljus lyser bakifrån eller lyser i ögonen på personen. Om din närstående hör bättre på ett av öronen så flytta till den sidan. Men prata inte direkt in i örat! Det förvränger ljudet och döljer den visuella signalen.

Undvik bakgrundsljud

De flesta personer med hörselnedsättning tycker det är svårare att förstå tal när det samtidigt finns bakgrundsljud. Stäng av radion eller tv:n när ni pratar hemma, undvik högljudda ställen vid sociala sammankomster och be att få sitta i ett lugnt hörn när ni går på restaurang.

Tala tydligt och naturligt

Tala tydligt och naturligt, gör paus mellan meningar och fraser så att din närstående får tid att ta till sig vad du sade. Gör dig säker om att din närstående förstått vad du sagt innan du fortsätter. Skrik inte och överdriv inte dina munrörelser eftersom det förvränger ljudet av talspråket och gör det svårare att "läsa av" vad du säger. Använd rak meningsbyggnad. Undvik jargong och komplicerade, långa meningar.

Var uppmärksam

Ha ögonkontakt hela tiden och se till att din närstående kan se dina ansiktsuttryck och kroppsspråk. Det tillför viktig information till det du säger. Var också uppmärksam på din närståendes ansiktsuttryck. Om han/hon verkar förvirrad eller frustrerad så kontrollera om han/hon fortfarande hänger med i samtalet.

Omformulera hellre än att upprepa det du sagt

Om din närstående har problem att förstå något du sade, så försök säga det på ett annat sätt istället för att upprepa samma ord en gång till.

Var hänsynsfull vid gruppkonversationer

Om din närstående ansluter sig till en gruppkonversation så berätta vad man pratar om och berätta om man byter ämne. Turas om att prata och undvik att avbryta andra talare. Gör paus för att kontrollera att din partner har förstått nyckelfrågor och fakta innan du fortsätter med diskussionen.

Göm inte ditt ansikte

Försök att hålla händerna borta från ansiktet och undvik att äta, röka eller tugga tuggummi samtidigt som du talar. Då blir talet tydligare och ger din närstående störst chans att förstå vad du säger. Kom ihåg att skägg och liknande också kan dölja munnen och göra det svårare att se vad du säger.

Skriv upp viktiga saker

Många ord och siffror låter mycket lika. Skriv därför ner viktig information som vägbeskrivning, adresser, tider, platser och telefonnummer. Du kan också använda sms, bilder, tabeller och diagram för att vid behov förtydliga ditt budskap eller texta ord i handflatan med ett finger. Dessutom kan du och din närstående bestämma er för lära er teckenspråk.

Visa tålamod och förståelse

Ju mer stödjande och tålmodig du är, desto lättare är det för din partner att slappna av och få glädje av era samtal. Det är viktigt att tänka på att alla, men särskilt personer med hörselnedsättning, har svårt att förstå när de är trötta eller inte mår bra.

Medverka vid hörselrehabiliteringen

Hörselrehabilitering är en viktig del av din närståendes resa tillbaka till hörande. Genom att vara med och medverka kan det bli lättare för dig att förstå och stötta din närstående när han/hon kommunicerar med sin nya hörselteknologi. En aktiv medverkan av familj och vänner är nyckeln till att hjälpa den som måste anpassa sig till en hörapparat, cochleaimplantat eller benförankrat hörselimplantat att få en smidig övergång.

Läs mer om hörselrehabilitering

Kommunikationschecklista

  • Fånga uppmärksamheten först
  • Prata i ögonhöjd och ansikte mot ansikte
  • Håll ditt ansikte i ljuset
  • Hitta ett lugnt ställe att prata på, med så lite bakgrundsljud som möjligt
  • Tala tydligt med pauser, men skrik inte
  • Använd naturliga ansiktsuttryck och gester
  • Använd okomplicerat språk
  • Omformulera hellre än att upprepa det du sagt
  • Kontrollera att din åhörare hänger med
  • Visa tålamod och förståelse

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist