Räcker din hörapparat inte till?

Har du svårt att höra i telefon även med din hörapparat? Känner du dig ibland utanför på grund av du inte hör i samtal med andra? Rinner det i dina öron när du använder dina hörapparater?

Välkommen på en informationsträff där vi berättar om alternativa lösningar när hörapparaten inte längre räcker till.

Visste du att:

  • 43% av svenskar över 50år upplever att de hör så pass dåligt att det påverkar dem i vardagen?
  • Av dem är det endast 50% som har hörapparat?
  • Av de som har hörapparat upplever över 70% att de har svårt att höra trots hörapparaten?

Statistiken kommer från en undersökning gjord av SIFO 2015-07-07


Är du en av dem som upplever att hörapparaten inte längre ger dig tillräcklig hjälp? Då är denna information viktig för dig.

Efter informationsträffen kommer du att veta mer om hur din hörsel fungerar, vad du kan förvänta dig av vanliga hörapparater, samt när och för vem implanterbara hörsellösningar kan vara ett alternativ. Du kommer att få tips på hur du kan gå vidare och hur du själv kan påverka din hörselsituation.

Anmäl dig snarast eftersom antalet platser är begränsat, du får gärna ta med dig en anhörig.

Vi kommer att bjuda något litet att äta.

Anmäl dig till en informationsträff nära dig

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.