Hörselrehabilitering och utbildningstjänster

Hörselrehabilitering för vuxna omfattar en rad olika utbildningstjänster som hjälper människor med hörselnedsättning att förbättra sin förmåga att lyssna och kommunicera. De här tjänsterna är normalt regelbundet återkommande, och kan inbegripa dig, din familj och specialister på hörsel och tal som audionomer, hörselpedagoger och logopeder. 

Tillgång till ljud och språk är helt nödvändigt för de interaktioner i vardagen som äger rum på arbetsplatsen, i hemmet och i en rad olika sociala sammanhang. Hörselrehabilitering hjälper dig att hantera din hörselnedsättning genom att lära dig att göra mesta möjliga av ditt hörhjälpmedel i en rad olika lyssningsmiljöer.

Du kan lära dig att lyssna igen med en hörapparat eller med ett cochleaimplantat eller ett benförankrat implantat. Oavsett vilken typ av behandling som blir aktuell för dig är det viktigt att komma ihåg att tekniken är bara en del i att förbättra din hörsel. Att återfå självförtroendet i en värld av ljud kräver träning, övning och aktivt deltagande från dig själv, dina anhöriga och dina hörsel- och talspecialister.

Följande moment ingår normalt i hörselrehabilitering för vuxna:

Förstå din hörselnedsättning – det är viktigt att både du och dina närstående förstår din specifika hörselnedsättning. Med de här kunskaperna kan du bli bättre på att delta i samtal och vistas i olika lyssningsmiljöer, och din familj och dina vänner kan interagera med dig på ett mer effektivt sätt.

Ta reda på mer vad dina närstående kan göra för att hjälpa dig.

Förstå ditt hörhjälpmedel – att bekanta dig med funktionerna i din nya hörapparat eller ditt cochleaimplantat är en viktig del i att hantera hörselnedsättningen. Din hörselspecialist kommer att hjälpa dig att skapa rimliga förväntningar på vad ditt hjälpmedel kan förändra och inte. Hörselspecialisten kan förklara hur du sköter hjälpmedlet, visa hur du felsöker problem och tar sig an dina specifika bekymmer och frågor.

Hörselprodukter – din hörselspecialist kommer att hjälpa dig att utforska hur personliga FM-system, IR-system eller andra hörselprodukter kan förbättra din hörsel i en rad olika situationer.

Kommunikationsstrategier – läppavläsning och förmåga att tolka visuella tecken är viktiga egenskaper som kan förbättra din förståelse av samtal avsevärt. Andra viktiga kommunikationsstrategier inbegriper att hantera samtal på ett konstruktivt sätt, möblera om hemma för att förbättra akustiken och hantera buller i bakgrunden. Den här träningen tillhandahålls vanligtvis av audionomer, hörselpedagoger eller logopeder, även om andra hörsel- och talspecialister kan också vara involverade.

Ta reda på mer om aktiva hörstrategier.

Juridiska rättigheter – det är viktigt att känna till vilka rättigheter lagarna i ditt land ger personer med en hörselnedsättning på arbetsplatsen och på offentliga mötesplatser som sjukhus, domstolar eller vid religiösa sammankomster.

Stödnätverk – en viktig del av din hörselrehabilitering är att ta kontakt med de olika stödgrupper som finns för personer som lider av hörselnedsättning. Oavsett om du har hörapparat eller ett cochleaimplantat finns det många personer som har gått igenom samma upplevelse. De kan ge både moraliskt och praktiskt stöd.

Läs berättelser från personer som genomgått olika behandlingar mot hörselnedsättningar

Resurser – det finns många olika slags information och aktiviteter som har tagits fram för att hjälpa personer med hörselnedsättning och för professionella som arbetar med dessa för att öva upp eller lära in lyssnings- och språkfärdigheter på nytt. Din hörselspecialist kommer att hjälpa dig att få del av de bästa resurserna för din specifika behandlingsväg.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist