Hitta en hörselspecialist*

Hörseltest online

Tror du att du har nedsatt hörsel? Eller har du en hörapparat, men tycker att du inte har så stor nytta av den?

Gör Cochlears hörseltest

Vill du ha mera information om hörsel och hälsa?

Ansök om ett gratis informationspaket.

Anmälan

*Cochlear är inte delägare i eller har något direkt ekonomiskt intresse hos någon av de uppräknade specifika läkarna, audionomerna, sjukhusen eller klinikerna under ("Kliniker"). De uppräknade klinikerna har personal som genomgått utbildning för att operera in och arbeta med produkter från Cochlear™. Klinikerna betalar inte för att få vara med i förteckningen. Cochlear förbehåller sig rätten att utesluta eller ta bort en klinik från den här förteckningen enligt eget gottfinnande. Cochlear rekommenderar inte någon särskild klinik och ansvarar inte för kvaliteten på de medicinska tjänster som tillhandahålls. Cochlear strävar efter att alltid ha aktuell information, men det kan hända att kontaktinformationen till någon klinik inte alltid är helt korrekt.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.