Planera för ditt besök hos audionomen

Oavsett hur långt du har kommit på vägen mot bättre hörsel är det en god idé att tala med någon som är specialist på hörsel, exempelvis en audionom. Förberedelse är nyckeln, och kommer att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av mötet, så att du lämnar det med en trygg och positiv känsla.

Om du behöver bekräfta att du har en hörselnedsättning, kan det vara bra att veta vad du kan förvänta dig vid ditt första besök hos en audionom. Om du vill diskutera olika behandlingsalternativ för din hörselnedsättning bör du även veta vad du kan vänta dig av din hörselbedömning. I båda fallen bör du fundera över hur du ska förklara hur ljud låter för dig, vilka hörselprioriteringar du har och vilka frågor du behöver ställa innan du besöker en audionom

Du kan även be en vän eller familjemedlem att följa med dig när du gör ditt besök. De kan ge känslomässigt stöd, hjälpa dig att kommunicera med audionomen och säkerställa att du får all information som du behöver. Att ha en närstående med vid besöket gör det också lättare att resonera kring de olika behandlingsalternativen tillsammans efteråt.

1. Ta fram din anamnes

Din audionom kommer att fråga dig om din sjukdomshistoria, symtom på hörselnedsättning som du upplevt nyligen och ditt allmänna fysiska hälsotillstånd för att kunna skapa en detaljerad anamnes. Frågorna kan handla om din aktuella användning av hörhjälpmedel, bullerexponering och medicinska problem som exponering av starka ljud, yrsel och eventuella tidigare kirurgiska ingrepp i örat. Audionomen kommer även att samtala med dig om din livsstil och de specifika situationer där du har problem med att höra, för att få en bättre förståelse av hur en hörselnedsättning kan påverka dig. En anamnes (sjukdomshistoria) ger audionomen en allmän bild av dina hörselproblem innan man ställer en diagnos med hjälp av tester.

2. Hörseltester

För att kunna avgöra vilken typ och grad av hörselnedsättning du lider av kommer audionomen att utföra ett antal olika tester. De vanligaste testerna är:

Otoskopi är en enkel visuell undersökning av hörselgången och trumhinnan med ett medicinskt instrument som kallas för ett otoskop för att bland annat se om det finns vax som blockerar hörselgången.

Tympanometri mäter hur väl det tympaniska membranet (trumhinnan) rör sig. Det här testet används för att kontrollera trumhinnan och hörselbenens rörlighet och t.ex. upptäcka vätska i mellanörat eller en perforerad trumhinna.

Audiometri består av tester av luftledning och benledning. Det utförs i ett ljudisolerat rum där du räcker upp handen eller trycker på en knapp när du hör olika ljud. Vid ett luftledningstest får du lyssna på rena toner, via hörlurar eller instickstelefoner, med olika styrkor och frekvenser (tonhöjder), för att testa din hörsel. Vid ett benledningstest mäts känsligheten i innerörat med en vibrator som placeras mot benet bakom örat.

Test av taluppfattning bedömer din förmåga att uppfatta ord och meningar. Testet utförs på lagom lyssningsnivå, ibland med ett pålagt störbrus. Detta hjälper till att avgöra i vilken utsträckning bakgrundsbuller påverkar din hörförståelse negativt, vilket är en viktig faktor vid bedömningen av dina olika behandlingsalternativ.

Läs mer om hörseltester

2. Granska dina resultat

Resultaten från hörseltesterna förs in i ett diagram som kallas ett audiogram, och som ger en visuell bild av din hörselnedsättning. Ett audiogram visar de lägsta nivåer som du kan uppfatta olika ljud på, från låga till höga frekvenser. Din audionom kommer att förklara resultaten av ditt audiogram, och hur de kommer att påverka din behandling.

3. Diskussion om dina behandlingsalternativ

När audionomen har kartlagt din hörselnedsättning kan du få en rekommendation om de behandlingsalternativ som är mest lämpliga för dig. Det finns behandlingar för alla typer och grader av hörselnedsättningar, från konventionella hörapparater till cochleaimplantat och benförankrade implantat. När du funderar över dina val bör din livsstil vägas in och vad som är viktigast för dig när det gäller din hörsel. Du kanske prioriterar att delta mer i arbetsmöten, kunna umgås med dina barnbarn igen eller börja spela ett musikinstrument på nytt. När audionomen har fått veta dina önskemål kring hörseln är det lättare att klargöra för- och nackdelarna med din föreslagna behandling (eller behandlingar) och du kan få hjälp med att välja det alternativ som är bäst för dig. Ni kommer även att gå igenom en plan för din hörselrehabilitering, så att du kan lära dig att lyssna och kommunicera i olika situationer med ditt nya hörhjälpmedel.

Ta reda på mer om olika hörselbehandlingar
Ta reda på mer om hörselrehabilitering för vuxna

4. Ställa frågor

Det är viktigt att du använder ditt besök hos audionomen till att ställa alla de frågor som du kan ha. Detta hjälper dig att få en tydlig förståelse för din hörselnedsättning och gör det lättare att välja den behandling som är rätt för dig. Det här ger dig även en chans att klargöra vad du kan förvänta dig av din audionom. Samla så mycket information som möjligt och be audionomen att skriva ned svaren åt dig.

Nedan följer några allmänna frågor som du kan ställa vid ditt besök hos audionomen.

 • Hur mycket kostar hörselbehandlingen/täcks den av någon försäkring?
 • Hur länge pågår den?
 • Hur kommer den att passa min livsstil?
 • Givet den typ av hörselnedsättning som jag lider av, hur stora tror du att möjligheterna till en lyckad behandling är?
 • Kommer jag att kunna lyssna på musik igen?
 • Kommer jag att kunna tala i telefon?
 • I vilken utsträckning kommer min taluppfattning att förbättras?
 • Kan jag uppgradera om tekniken förbättras om några år?
 • Vad händer om jag behöver underhåll och reparationer?
 • Var hittar jag mer information?
 • Vad händer om min hörsel förändras?
 • Hur sköter jag mitt hjälpmedel?
 • Hur får jag kontakt med andra personer som har genomgått den här behandlingen? 
 • Finns det fler hörselhjälpmedel som kan hjälpa mig?
 • Vad ingår i rehabiliteringen?
 • Hur kan jag kontakta dig med frågor och hur lång tid tar det att få svar?

Här följer några frågor som du kan ställa om du är kandidat för hörapparat.

 • Vilka olika typer och modeller av hörapparater finns det?
 • Fungerar alla hörapparater på samma sätt?
 • Vilken hörapparat kommer att fungera bäst för mig?
 • Vilka funktioner skulle jag kunna ha störst nytta av?
 • Vad blir den totala kostnaden?
 • Skiljer sig kostnaden och i så fall överväger fördelarna med nyare tekniker den ökade kostnaden?
 • Hur länge varar utvärderingsperioden?
 • Hur länge gäller garantin och kan den förlängas?
 • Kommer du att visa mig hur hörapparaten används?
 • Bör jag köpa en hörapparat online?

Här följer några frågor som du kan ställa om du är kandidat för cochleaimplantat (CI).

 • Vilka är fördelarna med ett cochleaimplantat jämfört med en hörapparat?
 • Är det säkert att cochleaimplantatet fungerar?
 • Kan jag få tala med någon som har fått ett CI?
 • Vad händer på CI-kliniken?
 • Hur länge behöver jag vänta på operationen?
 • Vad händer under operationen?
 • Kommer jag att kunna höra omedelbart efter operationen?
 • Kommer jag att få ett synligt ärr?
 • Vilka risker finns det med operationen?
 • Hur mycket har du arbetat med cochleaimplantat?
 • I vilket öra kommer cochleaimplantatet att placeras?
 • Vilken är den senaste tekniken?
 • Vad är ett cochleaimplantat av hybridtyp eller en bimodal hörsellösning?
 • Vilka tillbehör kan jag använda med ett cochleaimplantat?
 • Kommer jag att kunna simma och sporta?
 • Vilken typ av hjälp och stöd kommer jag att få?

Här följer några frågor som du kan ställa om du är kandidat för benförankrat implantat.

 • Hur kan ett benförankrat implantat hjälpa mig?
 • Vad är fördelarna med ett benförankrat implantat jämfört med en hörapparat?
 • Kan jag prova ett benförankrat implantat?
 • Kommer jag att kunna höra omedelbart efter operationen?
 • Kommer jag att få ett synligt ärr?
 • Vilka risker finns det med operationen?
 • Vad vet du om benförankrade implantat?
 • I vilket öra kommer cochleaimplantatet att placeras?
 • Kommer jag att kunna simma och sporta?
 • Vilka tillbehör kan jag använda med ett benförankrat implantat?
 • Vilken typ av hjälp och stöd kommer jag att få?

5. Vad händer sedan?

Om du är kandidat för hörapparater kan din audionom tala med dig om de olika typer och modeller av hjälpapparater som finns, och hjälpa dig att välja den bästa modellen för just dina unika behov. Om du väljer en modell som sitter i örat tar audionomen eventuellt ett avtryck av dina öron så att hörapparaten kan tillverkas efter formen på örat. Om du ska få en konventionell modell som är placerad bakom örat kan din audionom ibland anpassa hörapparaten på en gång, utan att ta ett avtryck, beroende på din hörselnedsättning och hur lång tid som är avsatt för besöket.

Ta reda på mer om de steg som är inbegripna i att få en hörapparat

Om du är kandidat för ett cochleaimplantat remitterar audionomen dig för ytterligare tester, som vanligtvis utförs vid en klinik för cochleaimplantat (CI-klinik). Om du är kandidat för ett benförankrat implantat kan du remitteras till en annan audionom eller en kirurg med erfarenhet av benförankrade implantat.

Ta reda på mer om vägen till att få ett cochleaimplantat
Ta reda på mer om vägen till att få ett benförankrat implantat

I en del fall kan audionomen remittera till andra instanser innan det går att rekommendera en hörselbehandling. Du kan exempelvis få en remiss till en ÖNH-specialist (öron-näsa-hals) för att kontrollera att det inte ligger några medicinska problem bakom din hörselnedsättning.

Ta reda på mer om olika hörselspecialister

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist