GRATIS informationspaket

Vill du ha mer information om hörsel eller hörselimplantat? Anmäl dig här för ett gratis informationspaket.

Ange dina uppgifter nedan för att få information om Cochlears produkter, tjänster och evenemang samt inbjudningar att delta i undersökningar som kan hjälpa dig på din resa mot en bättre hörsel. Vi kommer att kontakta dig via de kontaktuppgifter du anger och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtyckte om du inte längre vill få information från Cochlear.

Samtycke

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att Cochlear får använda mina personuppgifter på det sätt som anges ovan och i enlighet med Cochlears sekretesspolicy.  I den utsträckning som jag lämnar uppgifter för någon annans räkning (till exempel som vårdnadshavare, förälder eller förmyndare) bekräftar jag att jag har behörighet att ge godkännande å dennes vägnar

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.