Olika typer av hörselspecialister

Är du redo att få hjälp med din hörselnedsättning? Det finns många olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården som, beroende på dina behov, kan hjälpa dig på vägen tillbaka mot en bättre hörsel. Här följer en översikt av de olika hörselspecialisterna, och deras specifika utbildnings- och kompetensområden.

Audionomer

En audionom är en legitimerad hörselspecialist som bedömer och behandlar hörselnedsättningar och balansstörningar hos både barn och vuxna. Audionomer erbjuder specialanpassade tester för att mäta hörselnedsättningar och kan ordinera och passa in hörapparater, lösa problem som kan uppstå med cochleaimplantat, samt övervaka öron- eller hörselrelaterade behandlingar. Audionomer tillhandahåller tjänster som har samband med att förebygga hörselnedsättningar samt hörselrehabiliteringstjänster som hörsel- och talträning. En audionom har en audionomexamen efter tre alternativt fyra års högskolestudier i bland annat teknisk och medicinsk audiologi.

Hörselpedagoger

En hörselpedagog har en lärarexamen med vidareutbildning inom hörselområdet, eller är legitimerad audionom med vidareutbildning till hörselpedagog. Hörselpedagogens roll är att förmedla kunskap om hörsel och ge råd och stöd till hörselskadade i hörselrehabilitering (både barn och vuxna) och till deras anhöriga.

ÖNH-läkare (öron-näsa-hals-läkare)

ÖNH-specialister är specialistutbildade läkare och kirurger som behandlar sjukdomar och rubbningar i området som omfattar öron, näsa, bihålor och hals. De behandlar balans- och hörselproblem i öronen, behandlar allergier som orsakar bihåleblockeringar, avlägsnar tumörer från svalget och halsen, utför plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi och hjälper patienter som har svårigheter att svälja. De har läkarexamen med påbyggnad i kirurgi och har genomgått en omfattande medicinsk och praktisk utbildning.

Audiologer

Audiologer är ÖNH-specialister med ytterligare utbildning inom området hörselrubbningar. De behandlar hörselnedsättning, exponering av starka ljud och yrsel. De behandlar hörselnedsättning och exponering av starka ljud, yrsel, infektioner och inflammationer i örat, störningar i ansiktsnerven och tumörer i örat, hörselnerven och skallbasen. ÖNH-specialister kan korrigera kongenitala deformationer, exempelvis sammanväxta ben i örat, kirurgiskt. De behandlar även andra fysiska tillstånd som orsakar hörselnedsättning, exempelvis perforerade trumhinnor. Neurootologer är även certifierade inom neurootologi, dvs. behandlingen av nervbanans sjukdomar, som kan orsaka hörselnedsättning, yrsel och illamående.

Logopeder

Logopeder utreder, diagnostiserar och behandlar kommunikationsproblem som är relaterade till språk-, tal- eller röststörning. De arbetar med alla aspekter av kommunikationsprocessen, från kognitiva kommunikationsproblem, till problem med tal, skrivning och läsning, till sväljningsproblem. Logopeder arbetar vanligen i ett multidisciplinärt team med audionomer och annan medicinsk personal, och samarbetar med lärare och föräldrar. Logopeder har magisterexamen efter en logopedutbildning.

Tekniska audiologer (ingenjör)

Tekniska audiologer utför bl.a. hörselmätningar och provar ut lämpliga hörhjälpmedel (även cochleaimplantat) till personer med hörselnedsättning. De har ansvar för det medicintekniska säkerhetsarbetet och deltar i utvecklingsarbetet på kliniken. En teknisk audiolog är utbildad ingenjör med inriktning på medicinteknik. Tekniska audiologer har högskole- eller civilingenjörsexamen alternativt gymnasieingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning inom audiologi.

Hitta en hörselspecialist

Gör en hörselutvärdering online nu

Ta reda på mer om hörseltester

Ta reda på mer om behandling av hörselnedsättningar

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist