Är du i riskzonen?

Visste du att exponering för kraftigt buller är en av nyckelfaktorerna bakom en hörselnedsättning? Bullerinducerad hörselnedsättning är en av de vanligaste typerna av hörselnedsättning, men lyckligtvis är den möjlig att helt förebygga.

Du kan minimera dina risker helt enkelt genom att begränsa och hantera din exponering för skadligt buller på fritiden, på jobbet och i hemmet. Kom ihåg att du bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder om du är

  • musiker eller bartender och arbetar långa perioder i bullriga miljöer
  • lantbrukare och regelbundet är omgiven av maskinljud
  • fabriks-, gruv- eller byggnadsarbetare och utsatt för höga nivåer av industriellt buller
  • regelbundet utsatt för höga bullernivåer på nattklubbar eller pubarkonserter eller när du lyssnar på musik.

I Australien, USA och många europeiska länder är de flesta bullriga miljöer väl reglerade och starkt buller begränsas till ett minimum eller också är det obligatoriskt att bära hörselskydd. Trots detta, rapporterar Världshälsoorganisationen (WHO) att bullerexponeringen är den näst vanligaste jobbrelaterade sjukdom/skada1. Du kan skydda dig från skadligt arbetsplatsbuller genom att använda hörselskydd. Du kan även tala med den som är ansvarig för hälsa och säkerhet vid din arbetsplats, eller med din chef, om hur arbetsplatsen kan göras tystare.

Kom ihåg SUS!

Om du arbetar i en mindre reglerad miljö som en nattklubb, livemusikscen eller i jordbruket, eller utsätts för skadliga nivåer av buller på fritiden, är det ditt eget ansvar att skydda din hörsel. Kom ihåg förkortningen för att förebygga skador: Skydda öronen, Undvik ljudet eller Sänk det. Använd hörselskydd med korrekt dämpning, begränsa den tid du tillbringar på mycket bullriga platser och dra fördel av elektroniska hörselskydd och appar till smarttelefoner som hjälper dig att övervaka och hantera din bullerexponering.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Suffice to your hearing?

Ansök om ett gratis informationspaket.

Anmäl dig till informationsmöte