Fakta och myt om hörselnedsättning

Oavsett hur långt du har kommit på din väg mot bättre hörsel är det viktigt att du får tillräckligt med information för att skilja fakta om hörselnedsättning från myt. När du känner till fakta kan du få en bättre förståelse av vad som orsakar hörselnedsättning, hur hörselnedsättning kan påverka dig och hur du kan skydda din hörsel.

1. CICADA AUSTRALIA INC. Hearing loss and hearing solutions. http://www.cicada.org.au/downloads/Guide-Final-2013.pdf

2. Svensk hörselvård – från behov till business MYTERNAS MARKNAD Rapport 2014,Hörselskadades Riksförbund (HRF) http://www.hrf.se/webbshop/rapporter/rapport-om-horselvard-myternas-marknad

3. Niskar AS, Kieszak SM, Holmes AE, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Estimated prevalence of noise induced hearing threshold shifts among children 6 to 19 years of age: The third national health and nutritional examination survey. 1988–1994, USA. Pediatrics 2001;108:40–43. Hämtad från http://www.cdc.gov/healthyyouth/noise/

4. Wyatt JR, Niparko JK, Rothman M, deLissovoy G. Cost Utility of the Multichannel Cochlear Implant in 258 Profoundly Deaf Individuals. Laryngoscope.1996;106:816–821

5. Access Economics: Listen Hear! The economic impact and cost of hearing loss in Australia, februari 2006

6. National Institute on Deafness och other Communication Disorders, http://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/Pages/quick.aspx

7. National Institute on Deafness och Other Communication Disorders. Hörselnedsättning och äldre personer. Tillgängligt från http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing/pages/older.aspx.

8. University of California, San Francisco. Facts on Hearing Loss. Tillgänglig från http://neurosurgery.ucsf.edu/index.php/brain_tumor_center_hearing_loss.html

9. http://www.hear-it.org/EU-Millions-of-music-listeners-risk-hearing-loss

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Cochlears hörselfrågetest

Tror du att du har nedsatt hörsel? Eller har du hörapparat, men tycker att du inte har så stor nytta av den?

Hörseltest online