Grundläggande information om hörselnedsättning

Om du har en hörselnedsättning är du definitivt inte ensam om det. Hörselnedsättning påverkar hundratals miljoner personer runt hela världen. I det här stora tvärsnittet av befolkningen förekommer hörselnedsättningar som uppstår av många olika anledningar och som påverkar dem som drabbas på en rad olika sätt.

En hörselnedsättning kan uppstå gradvis, vilket normalt är fallet med bullerinducerad hörselnedsättning och hörselnedsättning som är åldersrelaterad. Den kan även ske plötsligt. Den kan påverka det ena örat eller båda. Den kan bero på ett problem i inner-, mellan- eller ytterörat, eller på problem som uppstår på flera olika ställen. En hörselnedsättning kan minska förmågan att höra ljud med hög tonhöjd, eller också kan den påverka hörseln på låga frekvenser. En hörselnedsättning kan vara lätt, måttlig, grav eller mycket grav, och graden kan förändras med tiden.

Så fungerar hörseln

Vill du veta hur hörseln fungerar? Läs mer om hur den fantastiska hörseln fungerar.

Mer information

Typer av hörselnedsättning

Läs mer om hur hörselnedsättningar kan behandlas på många olika sätt.

Mer information

Grader av hörselnedsättning

Grader av hörselnedsättning, lätt, måttlig, grav, mycket grav

Mer information om de olika graderna av hörselnedsättning

Orsaker till hörselnedsättning

Läs mer om de många olika orsakerna till hörselnedsättningar, från exponering av starka ljud till Ménières sjukdom.

Orsaker till hörselnedsättning

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Cochlears hörselfrågetest

Tror du att du har nedsatt hörsel? Eller har du hörapparat, men tycker att du inte har så stor nytta av den?

Hörseltest online