Rinnande öron

Rinnande öron är en av de vanligaste orsakerna till hörselnedsättning i världen.

Enligt Världshälsoorganisationen är kronisk sekretorisk mediaotit (CSOM), eller rinnande öron, en betydande orsak till förvärvad hörselnedsättning hos barn och vuxna.

I Storbritannien1 är ca 1 person av 180 drabbad av rinnande öron (CSOM), vilket kännetecknas av långvarig inflammation i mellanörat och det omgivande mastoidområdet. En långvarig CSOM har samband med mellanörekomplikationer som orsakar mer uttalad hörselnedsättning, potentiell infektion i skallbenet och även i hjärnan (bakteriell meningit)2.

Vad är det?

CSOM är en kronisk inflammation i mellanörat med en längre varaktighet än två veckor, och som resulterar i episoder med rinnande vätska från hörselgången. Infektionen med rinnande öron kan återkomma upprepade gånger och kan leda till varaktiga svårigheter, särskilt med hörförmågan.

Hörseln kan påverkas av att vätskan blockerar hörselgången och förhindrar att ljudet når innerörat och därför orsakar en konduktiv hörselnedsättning. Att i det fallet använda hörapparater kan förvärra situationen då ventilationen av hörselgången förhindras, så att hörselgången aldrig torkar upp. Detta orsakar en ond cirkel av återkommande infektioner med illaluktande vätska, som kan vara besvärande och obehagligt och som gör användning av konventionella hörapparater svårt och till och med omöjligt.

Den som fått en CSOM-diagnos får ofta rådet att undvika att få vatten i hörselgången, både vid dusch och bad. Detta kan åstadkommas på flera olika sätt bl.a. med simproppar som skyddar hörselgången mot inträngande vatten. Tala med din öronläkare eller en audionom för ytterligare rådgivning.

En hörapparat kanske inte är den bästa lösningen

Traditionella hörapparater är inte den bästa lösningen för konduktiv hörselnedsättning eftersom ljudet inte färdas effektivt till innerörat. Konventionella hörapparater behöver skruvas upp till mycket starkt för att ljudet ska nå innerörat, vilket ofta orsakar en dålig ljudkvalitet. Med ett implantat för benförankrad hörapparat (Baha) färdas ljudet till innerörat som vibrationer (benledning) och passerar förbi mellanörat vilket resulterar i bättre ljudkvalitet än vad en konventionell hörapparat kan ge.

Ta reda på mer

För att få veta mer om benförankrade hörselimplantat och hur öroninfektioner påverkar din hörsel, bör det första steget vara att träffa en audionom och, beroende på dina speciella behov, andra yrkeskategorier inom hörselvården. Dessa kan hjälpa dig på din resa tillbaka till bättre hörsel.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist