Grader av hörselnedsättning

Lätt hörselnedsättning gör det svårare att höra låga ljud och uppfatta samtal i bullriga miljöer.

Måttlig hörselnedsättning innebär en oförmåga att höra både svaga och relativt starka ljud. Det blir mycket svårt att urskilja tal om det förekommer buller i bakgrunden.

Grav hörselnedsättning gör även samtal på tu man hand svåra att genomföra utan en hörapparat.

Mycket grav hörselnedsättning innebär att bara en del, mycket kraftigt buller gå att höra. En hörapparat är helt nödvändig.

Grader av hörselnedsättning

I följande diagram definieras varje grad av hörselnedsättning.1
Grad av hörselnedsättning Svagaste ljud som går att uppfatta (i decibel) Referensram
Lätt 26 till 40 dB Hör höga eller mer intensiva vokalljud, men uppfattar eventuellt inte några av de mjukare konsonantljuden. Personer med en lätt hörselnedsättning kan ha svårigheter att uppfatta personer som talar tyst samt små barn. De kan även behöva be personer som de samtalar med att tala högre eller upprepa vad de sagt ibland.
Måttlig 41 till 55 dB Förutom att konsonantljuden saknas blir vokalljud svårare att höra. Personer med måttlig hörselnedsättning uppger ofta att de hör utan hörapparater i lugna miljöer, men inte alltid förstår vad de hör.
Måttlig till Grav 56 till 70 dB Utan hörapparater går det inte att höra tal. Med hörapparater kan tal fortfarande vara svårt att uppfatta. Man har problem med att höra eller uppfatta konversationer i vardagen eller en telefon som ringer
Grav 71 till 90 dB Utan hörapparater är tal ohörbart, men starka ljud som hundskall är hörbara. Hörapparater är inte tillräckligt för personer med mycket grav hörselnedsättning utan ett cochleaimplantat kan vara ett mera effektivt alternativ.
Mycket Grav 91+ dB Utan hörapparater är tal ohörbart, men mycket starka ljud som gräsklippare eller ett jetflygplan kan vara hörbara. Hörapparater är inte tillräckligt för personer med mycket grav hörselnedsättning utan ett cochleaimplantat kan vara ett mera effektivt alternativ.

1. American Speech-Language Hearing Association. Degree of Hearing Loss. Tillgänglig från http://www.asha.org/public/hearing/Degree-of-Hearing-Loss/. Hämtad februari 2012

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.