Så fungerar hörseln

Vill du veta hur hörseln fungerar? Läs mer om hur den fantastiska hörseln fungerar.

Har du någon gång undrat över hur hörseln fungerar?

Du kan höra tack vare en komplicerad, blixtsnabb ljudresa genom ytter-, mellan- och innerörat. Dessa tre delar av örat spelar en viktig roll i att överföra och omvandla ljudvågor från yttervärlden till elektriska signaler som hjärnan kan tolka.

Ytterörat består av den yttre del som du kan se (öronmusslan) och hörselgången. Ytterörat fångar upp osynliga ljudvågor från omgivningen och leder dem genom hörselgången in till mellanörat.

Mellanörat består av trumhinnan och tre små sammanlänkade ben (hörselbenen). Dessa ben kallas för hammaren, städet och stigbygeln (malleus, incus och stapes). När ljudet kommer in i mellanörat träffar det trumhinnan och får den att vibrera. Mellanörats ben sätts i rörelse och vidarebefordrar ljudvibrationerna till innerörat.

I innerörat finns den snäckformade cochlean, och hörselnerven samt bågformade kanaler (båggångarna) som utgör en del av balansorganet. Cochlean är fylld med vätska som överför ljudvibrationerna till fler än 25 000 mikroskopiska hårceller längs snäckans membran. Varje sådan individuell hårcell är känslig för en specifik frekvens. De fångar upp vibrationerna vid denna frekvens, förmedlar dem och omvandlar dem till en specifik elektrisk signal.

Dessa elektriska signaler går upp genom hörselnerven till hjärnan där de tolkas som ljud.

Hela denna komplexa process sker på bara bråkdelen av en sekund.

1. Ljudvågor kommer in i örat och färdas genom hörselgången till trumhinnan.

2. Trumhinnans rörelse får mycket små ben i mellanörat att vibrera.

3. De här vibrationerna överförs till en vätskefylld del av innerörat som kallas för cochlean.

4. Mycket små hårceller i hörselsnäckan (cochlean) fångar upp vibrationsrörelsen och skickar elektriska signaler till hjärnan, där de tolkas som ljud.

Hörselnedsättning

Eftersom var och en av dessa tre delar i örat är väsentliga för hörseln, kan ett problem i någon del orsaka problem med hur vi kan höra.

Konduktiv hörselnedsättning orsakas av en störning i ytter- eller mellanörat som kan resultera i en tillfällig eller permanent hörselnedsättning.

Sensorineural hörselnedsättning orsakas av ett problem i innerörat och/eller hörselnerven och resulterar vanligtvis i försämrad hörförmåga. Bland annat kan det innebära att ljudet förvrängs.

Kombinerad hörselnedsättning är en kombination av både konduktiv och sensorineural hörselnedsättning.

CAPD (Central Auditory Processing Disorder) är en paraplyterm för en rad olika tillstånd som resulterar i att störningar uppstår i hörselprocessen. Enkelt uttryckt kan hjärnan inte tolka vad öronen hör eftersom ljudsignalen är förvrängd på något sätt. Resultatet blir att ett av de största problem som upplevs av personer som lider av CAPD är svårigheter att höra när det förekommer buller i bakgrunden.

Läs mer om de olika typerna av hörselnedsättning

Att höra är inte det samma som att uppfatta

En hörselnedsättning påverkar inte bara hur höga ljud du kan höra, utan den minskar också ljudens klarhet. Detta kan göra det svårare att uppfatta ljud – exempelvis tal – även om de är tillräckligt höga.

Om du har en sensorineural hörselnedsättning kommer du att tycka att svaga ljud är svårare att uppfatta än höga ljud. Vid en konduktiv hörselnedsättning påverkas både svaga och höga ljud. Alla hörselnedsättningar, men i synnerhet sensorineural hörselnedsättning, förvränger ljud och gör dem svårare att uppfatta.

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist