Typer av hörselnedsättning

Läs mer om de olika typerna av hörselnedsättning, inklusive konduktiv hörselnedsättning, sensorineural hörselnedsättning och kombinerad hörselnedsättning.

Det finns många olika typer av hörselnedsättningar och de påverkar människor i olika omfattning och på olika sätt i olika skeden av livet.

Vilken typ av hörselnedsättning man får beror på vad som orsakar problemet. En hörselnedsättning kan börja i inner-, mellan- eller ytterörat. Den kan bero på hur hjärnan behandlar ljud, eller uppstå på en kombination av ställen.

Hörselnedsättningens allvarlighetsgrad varierar också mycket, från lätt till måttlig till grav till mycket grav. Man kan ha en hörselnedsättning på båda öronen (bilateral) eller på bara ena örat (unilateral), som i fallet med ensidig dövhet. Man kan vara född med hörselnedsättning, ha fått den plötsligt som barn eller i vuxen ålder eller uppleva en gradvis försämring av hörseln under längre tid.

Det finns effektiva behandlingsalternativ för praktiskt taget alla typer och grader av hörselnedsättning. Om du misstänker att du har en hörselnedsättning bör din första åtgärd bli att besöka en hörselspecialist för att få hörseln testad och diskutera dina behandlingsalternativ. Rätt hörsellösning kommer att förbättra din förmåga att kommunicera i en rad olika situationer och hjälpa dig att leva ett mer aktivt, givande och rikare liv.

Typer av hörselnedsättning

Conductive hearing loss

Konduktiv hörselnedsättning orsakas av ett problem med ytter- eller mellanörat, exempelvis öronvax, en öroninfektion, punkterad trumhinna, vätska som byggts upp eller onormal bentillväxt. Lösningar för konduktiv hörselnedsättning kan vara benförankrade hörselimplantat, mellanöreimplantat eller hörapparat.

Sensorineural hearing loss

Sensorineural hörselnedsättning orsakas av ett problem i cochlean och/eller hörselnerven, den inre del av örat som omvandlar ljud till elektrisk information och skickar den till hjärnan. Den här typen av hörselnedsättning är permanent och kan vara genetisk eller orsakas av den naturliga åldrandeprocessen, sjukdomar eller exponering för buller och vissa typer av kemikalier. Lösningar för sensorineural hörselnedsättning kan vara hörapparater, cochleaimplantat, cochleaimplantat av hybridtyp och hjärnstamsimplantat.

Mixed hearing loss

Kombinerad hörselnedsättning är en kombination av både konduktiv och sensorineural hörselnedsättning. Sensorineural hörselnedsättning är vanligtvis permanent, medan vissa typer av konduktiva hörselnedsättningar kan vara tillfälliga. En kombinerad hörselnedsättning kan exempelvis uppstå när en person med åldersrelaterad hörselnedsättning (sensorineural) också får en infektion i mellanörat (konduktiv). Åldersrelaterad hörselnedsättning är permanent, men en öroninfektion kan läkas utan bestående men.

CAPD (Central Auditory Processing Disorder) är en paraplyterm för en rad olika tillstånd som resulterar i att störningar uppstår i hörselprocessen. Enkelt uttryckt kan hjärnan inte tolka vad öronen hör eftersom ljudsignalen är förvrängd på något sätt. Resultatet blir att ett av de största problem som upplevs av personer som lider av CAPD är svårigheter att höra när det förekommer buller i bakgrunden.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist