Hörselnedsättning hos vuxna

Att kunna höra genom hela livet är viktigt. Även en måttlig hörselnedsättning har en genomgripande inverkan på förmågan att lyssna, förstå och kommunicera och kan leda till social isolering och andra hälsoproblem1-2.

Underbehandlad hörselnedsättning hos vuxna

Handikappande hörselnedsättning drabbar c:a en tredjedel av befolkningen på 65 år och äldre. Ändå är det endast en liten del av dessa som söker hjälp3. Det kan bero på att man inte lägger märke till att hörseln gradvis blir sämre, eller att man anpassar sig till en sämre hörsel eller helt enkelt accepterar att en sämre hörsel är en del av åldrandet. Faktum är att många människor kämpar med en dålig hörsel i många år, innan de söker hjälp4-5.

Det är viktigt att få sin hörsel utvärderad direkt när man börjar märka en förändring. Tidig upptäckt och behandling av hörselnedsättning har ett direkt samband med förbättrad hörsel och andra förmågor och ger ett förbättrat allmänhälsotillstånd och välbefinnande6.

Varför det är viktigt att söka hjälp för din hörselnedsättning

Forskning har visat att hörselnedsättning har långtgående både sociala konsekvenser och hälsoeffekter. Dövhet bidrar också i hög grad till arbetslöshet. Bland personer med hörselnedsättning är arbetslösheten dramatisk högre än för det nationella genomsnittet och studier indikerar även att anställda med hörselnedsättning har lägre lön än personer med normal hörsel7.

Hörselnedsättning förknippas även med risker att utveckla andra former av allvarliga hälsoproblem som t.ex. demens, depression och ångest8. Hörselnedsättning har även en negativ effekt på fysiskt och socialt välbefinnande.

Hörselnedsättning är ett hälsoproblem som mest förknippas med hög ålder och det kan därför vara svårt att acceptera att du kan behöva en lösning i form av hörapparat eller hörselimplantat. Att ta det första steget och ta itu med din hörselnedsättning är ett viktigt led i att ta kontroll över ett hälsosamt åldrande. Det kan ändra ditt liv till det bättre.

Ta nästa steg mot en bättre hörsel

Om du känner dig redo att börja undersöka möjligheterna, så är det första steget att ta kontakt med hörselvården. Det finns många yrkesgrupper inom hörselvården som kan hjälpa och stötta dig på vägen tillbaka till en bättre hörsel.

1. Mosnier I. Cochlear Implant Outcomes in the Elderly. Audiol Neurotol( 2012);17(suppl 1):3–25

2. Kiessling et al. Candidature for and delivery of audiological services: Special needs of older people. Int J Audiol 2003;42:2S92-2S101

3. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. (2010). Quick statistics. Available at: http://www.nidcd.nih.gov/health/statistics/Pages/quick.aspx#5

4. Action on Hearing Loss. Action needed on hearing loss: Government solutions for a growing problem. 2011.  Available at: www.actiononhearingloss.org.uk

5. Davis, A., Smith, P., Ferguson, M., Stephens, D., & Gianopoulos, I. (2007). Acceptability, benefit and costs of early screening for hearing disability: A study of potential screening tests and models. Health Technology Assessment, 11, 1–294.

6. Lin FR. Implications of Hearing Loss for Older Adults. Audiology & Neurotology 2011;17:4-6

7. Saxon J, Holmes A, Spitznagel R. Impact of a Cochlear Implant on Job Functioning. The Journal of Rehabilitation 2001;67(No 3)

8. Lin F. Hearing loss in older adults. JAMA 207(11)

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist