Hörselstrategier

Om du har en hörselnedsättning kan aktiva hörselstrategier avsevärt underlätta din kommunikation i en rad olika miljöer. Oavsett om du får hjälp av hörselteknik kan du fortfarande göra kommunikationen effektiv och angenäm genom att använda dig av nedanstående hörtaktik.

Kommunikationsstrategier för bättre hörsel

Placering, placering, placering

Placera dig i ögonhöjd framför den person som talar, på ett avstånd av 1-1,5 meter. Om du hör bättre på det ena örat vänder du det här örat mot den som talar. Se till att du fortfarande kan se talarens ansikte ordentligt, och att ansiktet är väl belyst, eftersom ansiktsuttryck bidrar med värdefull information. Flytta dig om du har ljuset i ögonen eller kastar en skugga över talaren. Bakgrundsbuller gör det svårare att samtala, så stäng av tv:n eller radion, stäng fönster eller dörrar som vetter mot bullriga utrymmen och avlägsna dig från andra bullerkällor. Du kan även överväga att förbättra akustiken i ett rum där du ofta samtalar. Detta kan inbegripa att lägga ut mattor, sätta upp draperier, möblera med stoppade möbler eller att akustikbehandla taket. Idag kan man även beställa vackra akustiktavlor att hänga på väggen, antingen med färdiga motiv eller med eget valda motiv. Konst och funktion på samma gång!

Var uppmärksam på visuella signaler

Du kan få mycket information bara genom att observera den person som talar genom läpprörelser, ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk. Använd glasögon om du behöver och när personer talar med dig tittar du inte bara på deras läppar, utan i ögonen så att du kan läsa av alla ansiktsuttryck. Det kommer att hjälpa dig att förstå vad de säger. Du kan även dra nytta av hörselrehabiliteringsträning som hjälper dig att läsa andra personers tal mer effektivt och med mindre koncentration.

Använd dig av pauser

Du behöver inte känna att du ständigt behöver tala för att fylla ut pauser som uppstår. Om du befinner dig i en gruppsituation kan ett ögonblicks paus ge dig tid att förstå vad som har sagts och komma ikapp samtalet. Om du bara pratar med bara en person kan det räcka med en kort paus för att du bättre ska kunna bearbeta vad du precis har hört. Ge också dig själv tillåtelse att dra dig ur ett samtal när du behöver det. Att lyssna kräver mycket energi och koncentration och det är alltid svårare om du är sjuk eller utmattad.

Ställ specifika frågor

Om du har missat något i ett samtal kan du hjälpa talaren genom att ange exakt vad det är du har missat. Du kan exempelvis säga "jag uppfattade inte den sista delen av den meningen" eller använda den information som du uppfattade för att ställa din fråga, exempelvis "vilken tid träffas vi?" eller "vad var det nu du sade om valet?". Detta minskar frustrationen på båda sidor och gör att samtalen flyter smidigt. Du kan även be talaren att uttrycka sig på ett annat sätt, så att de ord som du inte förstod kan återges med ord som är lättare att höra. En annan metod kan vara att be talaren att bokstavera det ord som du har svårt att förstå.

Var ärlig och tydlig

Tveka inte att berätta för andra att du har en hörselnedsättning och hur de kan underlätta kommunikationen på ett praktiskt sätt. Berätta för dem att de kan stå närmare, tala långsammare, hålla händerna borta från munnen för att underlätta för dig, eller att du behöver flytta dig från bakgrundsbuller. Många människor är osäkra på hur de ska tala med någon som har en hörselnedsättning. Försäkra dem om att tydligt, naturligt tal är lättast för dig att uppfatta och att personen inte behöver skrika. Låt dem även veta att det hjälper att du kan se deras ansikten tydligt så att du kan läsa deras läppar och ansiktsuttryck.

Sätt dig in i samtalsämnet

Det är mycket lättare att följa ett samtal när du känner till vilket ämne som diskuteras. Be vänner eller familjemedlemmar att ge diskreta ledtrådar om samtalet, och låta dig veta när det förändras. De kan exempelvis säga "nu diskuterar vi bostadsmarknaden". Du kan även tyst fråga någon om vad det är som diskuteras. Du kan även försöka introducera samtalsämnen som du känner till, men var försiktig så att du inte dominerar samtalen för att undvika att behöva lyssna.

Använda hörselprodukter

Dra fördel av de många hörselprodukter som har tagits fram för att hjälpa dig att höra bättre i specifika situationer – både hemma och på offentliga platser. Det finns tillbehör som underlättar kommunikation via telefon, som hjälper dig att titta på tv eller lyssna på radio och att höra dörrklockan. När du går på föreläsningar kan du be att talaren använder mikrofon till teleslingssystem eller FM-system. Hörselprodukter kan användas fristående eller tillsammans med hörapparater för att förstärka fördelarna.

Läs mer om hörselprodukter

Planera för offentliga lyssningsmiljöer

Väg in dina hörselbehov när du planerar att gå ut och äta, se en föreställning eller gå på en föreläsning eller ett möte. Kontrollera restaurangens bullernivå innan du reserverar ett bord och försök besöka den vid tidpunkter då det är färre gäster. Be om ett tyst bord i ett lugnt hörn, eller om möjligt ett bås. Om du ska gå på teatern, en konsert, en föreläsning eller delta i ett möte bör det finnas teleslinga eller andra hörselhjälpmedel i lokalen. Fråga gärna innan och kom tidigt för att vara säker på att få en plats där du har möjlighet att höra så bra som möjligt. Om du deltar i ett möte kan du be ordföranden att styra mötet så att endast en person talar åt gången och be om en kopia på dagordningen så att du vet vad som kommer att tas upp härnäst. Ordning och reda brukar gynna alla som är närvarande på mötet.

Var realistisk

Inte ens personer med perfekt hörsel kan uppfatta allting, så bli inte bekymrad eller nedslagen om du missar några ord. Fokusera på den idé som en person uttrycker i stället för att trötta ut dig själv genom att försöka förstå varje ord. Det är också viktigt att ha realistiska förväntningar och att inse att i vissa miljöer kommer lyssnandet att kräva större ansträngning och aktiva lyssningsstrategier.

Lär dig att skratta åt dig själv

Att kunna skratta när du gör misstag under samtal är mycket mer konstruktivt än att kritisera sig själv och dra sig undan. Om du känner dig spänd och negativ dräneras du på den energi och koncentration som du behöver för att lyssna och uppfatta tal, och då kan du inte dra nytta av kommunikationen. Alla missar målet ibland, och genom att se den komiska sidan av missförstånd i kommunikationen kan du bevara kontakten med den person som du talar med.

Skriv ned uppgifter och upprepa dem

Om detaljerna är viktiga, till exempel vid anvisningar eller medicinska instruktioner, bör du se till att få dem skriftligt för att undvika missförstånd. Om du behöver skriva ned information när du talar i telefon upprepar du informationen för den som talar för att vara säger på att du har uppfattat allting korrekt.

Tala och stå på ett sätt som du vill att andra ska göra

Människor har en tendens att justera sitt tal och sin hållning så att de imiterar den person som de talar till. Stå rak, se människor i ögonen och tala med tydlig och självsäker röst, så uppmuntrar du andra att göra detsamma. Om du tycker det är svårt att kontrollera din röstnivå kan du fråga din samtalspartner om din volym och hastighet är okej. Detta kommer att göra personen medveten om att tala tydligt och långsamt, helt naturligt.

Håll dig informerad och uppdaterad

Att uppmärksamma vad som händer runtomkring dig kan bidra till ditt hörande på många sätt. Att känna till aktuella världshändelser, lokalsamhället och vad som händer i dina vänners liv gör det mycket lättare att komma in och delta i många olika samtal. Om du tänker se en film eller ett teaterstycke kan du läsa recensionerna i förväg, så blir det lättare att följa med i handlingen.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist