Så kan en hörselnedsättning påverka ditt liv

Läs mer om riskerna med hörselnedsättning och riskerna med att låta en långvarig hörselnedsättning förbli obehandlad.

En hörselnedsättning kan få stor inverkan på din livskvalitet. Den begränsar din förmåga att helt och fullt interagera med andra människor och världen omkring dig, och kan undergräva ditt fysiska och emotionella välbefinnande. I studier finner man samband mellan hörselnedsättning och oro och depressioner, såväl som försämrat minne, inlärningssvårigheter och sämre arbetsprestationer. En hörselnedsättning försvårar kommunikation, leder till social isolering och utgör en påfrestning på dina personliga relationer.

Den goda nyheten är att ju snabbare man behandlar en hörselnedsättning, desto snabbare kan man motverka de negativa effekterna, stärka självförtroendet och öka livskvaliteten. En mängd vardagsaktiviteter – från att tala i telefon till socialt umgänge till gemensamma tv-kvällar – blir lättare och mer njutbara.

Många människor med en hörselnedsättning väntar med att göra något åt saken. Detta kan bero på att de anser att hörseln inte är tillräckligt dålig, eller att de känner sig generade över att bära ett synligt hörhjälpmedel. Det är faktiskt enkelt att vänja sig vid att höra dåligt. Hörapparaterna och avancerade hörsellösningar som cochleaimplantat blir också hela tiden mindre, och med mer tilltalande design.

Det kan verka riskfyllt och svårt att ta det första steget, men riskerna med att inte behandla en hörselnedsättning är ännu större. Precis som miljontals människor runt om i världen redan har fått uppleva, ger behandling av en hörselnedsättning ökad livskvalitet. Oavsett om det handlar om att träffa nya människor, åta sig ett nytt projekt på jobbet eller prova en ny hobby ger en behandling av din hörselnedsättning dig chansen att kunna utforska livet på nytt.

 

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist