Ta hand om din hörsel

Det går att förebygga hörselnedsättningar – främst genom att hantera din exponering för skadligt buller. Över en tredjedel av alla hörselnedsättningar orsakas av starkt buller1 som skadar de känsliga strukturerna i innerörat, cochlean.

Bullerinducerad hörselnedsättning ackumuleras med tiden, och ju högre ljudnivån är och ju längre tid exponeringen varar, desto större risk löper du att drabbas av en skada. Många populära fritidsaktiviteter, som att gå på konserter eller lyssna på en stereo på hög volym, kan utsätta dig för riskabla bullernivåer. Till och med vardagsljud som trafik eller apparater i hemmet som avger starka ljud kan skada din hörsel vid längre tids exponering. Genom att vara medveten om bullernivåerna runtomkring dig och vidta några enkla försiktighetsåtgärder, kan du förhindra och begränsa hörselnedsättningar genom hela livet.

Tips för att förebygga hörselnedsättning

 • Bär alltid öronproppar på platser med kraftigt buller som byggarbetsplatser, nattklubbar och rockkonserter.
 • Begränsa den tid som du tillbringar på mycket bullriga platser, och låt din hörsel vila med regelbundna pauser i tystare miljöer.
 • Lyssna på musik på måttlig volym och höj inte volymen för att dränka bakgrundsljudet.
 • Undvik om möjligt plötsliga, mycket intensiva ljud som gevärsskott, eftersom de kan orsaka omedelbar och permanent hörselnedsättning.
 • Om du är musiker kan du med fördel använda dig av speciellt utformade öronproppar som skyddar hörseln och samtidigt bevarar ljudkvaliteten.
 • Tala med din arbetsgivare eller skyddsombudet på din arbetsplats om att göra din arbetsmiljö tystare. Kom ihåg att det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda en säker arbetsmiljö.
 • Ladda ned en smart mobilapp som du kan använda för att övervaka hur du exponeras för skadliga bullernivåer.
 • Du bör vara medveten om att risken för hörselnedsättning ökar om du i ditt yrke är utsatt för lösningsmedel eller toxiner eller om du tar vissa läkemedel.

Hur starkt är för starkt?

Lyckligtvis är vår hörsels uppfattning av kraftigt buller är den bästa vägledningen till den faktiska ljudstyrkan eller intensiteten hos ett ljud. Om du tycker att ljudet är för starkt, så är det också det.

Bullernivåerna är skadliga om du

 1. måste ropa för att kunna höras av någon som befinner sig mindre än en meter bort
 2. lyssnar på musik i hörlurar och inte kan höra trafikljud eller personer som pratar i närheten.

Kom ihåg att starka ljud inte behöver vara fysiskt smärtsamma för att skada din hörsel. Dock kan extremt starka ljud, som gevärsskott, orsaka omedelbar och permanent skada.

Mobilappar

Visste du att det finns smarta mobilappar som kan hjälpa dig att övervaka hur mycket buller du utsätts för?

Med följande branschdesignade appar kan du övervaka din exponering för skadligt buller och bättre skydda dig mot hörselnedsättning.

BULLER
Beskrivning Arbetsmiljöverket har utvecklat appen Buller för både iPhone och Android. Med hjälp av den kan du mäta bullernivån samt få ett snittvärde för en arbetsdag.
Apple
Android
PLAY IT DOWN
Beskrivning Play It Down är en kostnadsfri app för iPhone och andra Apple-produkter utvecklad av Baptist Memorial Health Care Foundation. Den används för att testa din hörsel och har tre funktioner:
 • Auto-old My Music – Spela upp en låt från biblioteket och vrid sedan upp din ålder för att höra hur musiken låter för någon som är 5, 10, 20 eller till och med 30 år äldre än du själv.
 • The Ear Knob – Vilken ålder har dina öron? Vrid upp The Ear Knob och jämför med vänner och familj för att se vem som kan uppfatta de högsta frekvenserna.
 • Volume Zone – Vilket låter mest, skolmatsalen eller din pappas snarkningar? Mät volymen på från allt från konserter till fågelkvitter.
Apple
Android
AWARENESS!
Beskrivning AWARENESS! har utvecklats av Etymotic och är en app för iPhone som använder brusreducerande teknik så att mobilanvändarna kan höra både musiken och omvärldsljuden.
Apple
Android
TOO LOUD?
Beskrivning Too Loud? är en iPhone-app från RGB Studio som visar när de omgivande bullernivåerna är för höga och hörselskydd behövs.
Apple
Android

Testa din hörsel

Om du misstänker att du har en hörselnedsättning, är det viktigt att du besöker en audionom för att få hörseln testad. Audionomen kan berätta för dig om olika behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa hörselnedsättningen.

Hörseltest online

1. THE ECONOMIC IMPACT AND COST OF HEARING LOSS IN AUSTRALIA
En rapport från Access Economics Pty Ltd februari 2006, http://www.audiology.asn.au/public/1/files/Publications/ListenHearFinal.pdf

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist