Hörseltest online

En minuts hörseltest online utan kostnad

Det här onlinehörseltestet kan inte ersätta ett besök hos en audionom men kan ge snabb och användbar information om din hörsel och möjliga lösningar. När du har slutfört testet kan du utan kostnad ladda ner en sammanfattning som du kan diskutera med din läkare.

Välj det alternativ som beskriver dig bäst.

Ange dina uppgifter nedan för att få information om Cochlears produkter, tjänster och evenemang samt inbjudningar att delta i undersökningar som kan hjälpa dig på din resa mot en bättre hörsel. Vi kommer att kontakta dig via de kontaktuppgifter du anger och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtyckte om du inte längre vill få information från Cochlear.

Samtycke

Genom att klicka på Skicka godkänner jag att Cochlear får använda mina personuppgifter på det sätt som anges ovan och i enlighet med Cochlears sekretesspolicy.  I den utsträckning som jag lämnar uppgifter för någon annans räkning (till exempel som vårdnadshavare, förälder eller förmyndare) bekräftar jag att jag har behörighet att ge godkännande å dennes vägnar

Resultatet av hörselbedömningen ska endast betraktas som grund för att ge dig förslag och hjälpa dig att få tillgång till mer information och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Diskutera resultatet av bedömningen med en läkare eller audionom.

Du behöver inte ha lika stor hörselnedsättning på båda öronen för att välja alternativet ”Jag har hörselnedsättning på båda öronen”

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Hitta en hörselspecialist

En hörselspecialist kan berätta för dig om dina behandlingsalternativ, och diskutera eventuella ytterligare åtgärder för att förebygga eller begränsa en hörselnedsättning.

Hitta en specialist