Tecken på hörselnedsättning

Känner du igen tecknen på hörselnedsättning? Ta reda på i vilka situationer i vardagen som du kan uppleva tecken på hörselnedsättning.

De första tecknen på en hörselnedsättning är inte alltid så tydliga, så det är viktigt att vara uppmärksam på dem. Det kan vara enkelt att antingen avfärda hörselproblem eller lära sig att anpassa sig på dem. Ju tidigare du kan identifiera tecknen på en hörselnedsättning, desto snabbare kan du förhindra ytterligare hörselnedsättning och få bästa möjliga resultat med rätt behandling. Att ta reda på om du har en hörselnedsättning, och hur den kan påverka dig, är det första steget mot att återfå ditt självförtroende och din förmåga att kommunicera med världen omkring dig.

Om du svarar "ja" på flera av följande frågor bör du ta kontakt med en audionom:

 • Har du svårigheter att uppfatta samtal, särskilt om det förekommer buller i bakgrunden?
 • Måste du ofta be människor att upprepa vad de har sagt?
 • Missuppfattar du ofta vad andra säger?
 • Tycker du att det är svårt att höra vad folk säger i telefon?
 • Måste du skruva upp volymen på tv:n eller radion för att höra bra, medan andra i rummet tycker att volymen är för hög?
 • Tycker du att folk mumlar när de pratar?
 • Har du svårt att höra naturens ljud, t.ex. fåglar som kvittrar eller regndroppar som faller?
 • Brukar du hålla med eller nicka när du deltar i ett samtal utan att vara säker på vad folk säger?
 • Undviker du samtal eftersom du tycker det är svårt att höra vad som sägs?
 • Läser du på läpparna för att kunna förstå vad andra säger?
 • Måste du anstränga dig för att lyssna på eller följa med i samtal?
 • Upplever du exponering av starka ljud (ihållande sus, tjut eller andra ljud)?

Om du tror att du själv eller någon anhörig har problem med hörseln kan du läsa mer om att vidta ytterligare åtgärder för att behandla hörselnedsättning.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på den här webbplatsen tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta medicinsk rådgivning. Vänd dig till en hörselspecialist för att diagnostisera eller behandla ett problem med hörseln.

Cochlears hörselfrågetest

Tror du att du har nedsatt hörsel? Eller har du hörapparat, men tycker att du inte har så stor nytta av den?

Hörseltest online